MÁY PHÁT ĐIỆN

PHỤ TÙNG ĐỘNG CƠ MÁY PHÁT ĐIỆN DEUTZ - TLPOWER - VINPOWER

PHỤ TÙNG ĐỘNG CƠ MÁY PHÁT ĐIỆN DEUTZ - TLPOWER -  VINPOWER
PHỤ TÙNG ĐỘNG CƠ MÁY PHÁT ĐIỆN DEUTZ - TLPOWER -  VINPOWER
PHỤ TÙNG ĐỘNG CƠ MÁY PHÁT ĐIỆN DEUTZ - TLPOWER - VINPOWER

Tam Sơn cung cấp phụ tùng động cơ MÁY PHÁT ĐIỆN DEUTZ - TLPOWER -  VINPOWER: Lọc, Turbo, Xylanh, Piston, Máy phát điện, Bơm dầu, Kim phun, Hộp điều khiển, Gioăng phớt, Bơm nhiên liệu, Bơm nước, Dầu nhớt, Củ đề, Hộp dầu

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 0

Tam Sơn chuyên cung cấp các loại phụ tùng máy phát điện Deutz:

Lọc dầu, lọc gió, lọc nhớt động cơ Deutz

Xupap hút - Xupap xả Động cơ Deutz

Turbo động cơ Deutz

Tay biên động cơ Deutz

Xylanh động cơ Deutz

Piston động cơ Deutz

Máy phát điện động cơ Deutz

Bơm dầu động cơ Deutz

Kim phun động cơ Deutz

Hộp điều khiển Động cơ Deutz

Gioăng phớt động cơ Deutz

Gioăng mặt máy Động cơ Deutz

Bơm nhiên liệu Động cơ Deutz

Bơm nước động cơ Deutz

Bơm cấp nhiên liệu Động cơ Deutz

Kim phun điện tử Động cơ Deutz

Dầu nhớt động cơ Deutz

Củ đề động cơ Deutz

Hộp dầu động cơ Deutz

PHỤ TÙNG MÁY PHÁT ĐIỆN DEUTZ NHẬP KHẨU - DEUTZ POWER SOLUTIONS

Model Genset Engine model Power( KVA ) Voltage Freq
Prime Standby ( V ) ( Hz)
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 15 Động cơ Deutz Engine Model F2L2011 13.5 15 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 20 Động cơ Deutz Engine Model F3L2011 20 22 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 30 Động cơ Deutz Engine Model F4L2011 30 33 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 40 Động cơ Deutz Engine Model BF4M2011 40 44 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 40 Động cơ Deutz Engine Model BF4L2011 40 44 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 60 Động cơ Deutz Engine Model BF4M2011C 60 66 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 75 Động cơ Deutz Engine Model BF4M2012C 74 78 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 90 Động cơ Deutz Engine Model BF4M1013E 93 97 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 100 Động cơ Deutz Engine Model BF4M1013EC 102 108 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 135 Động cơ Deutz Engine Model BF4M1013FC 135 149 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 160 Động cơ Deutz Engine Model BF6M1013EC 162 178 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 180 Động cơ Deutz Engine Model BF6M1013FC 185 197 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 220 Động cơ Deutz Engine Model BF6M1013FC 215 235 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 250 Động cơ Deutz Engine Model TCD2013L6 4V 250 275 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 300 Động cơ Deutz Engine Model BF6M1015C 315 349 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 350 Động cơ Deutz Engine Model BF6M1015C 350 394 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 400 Động cơ Deutz Engine Model BF6M1015CP 397 428 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 450 Động cơ Deutz Engine Model BF8M1015C 450 495 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 475 Động cơ Deutz Engine Model BF8M1015C 475 520 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 500 Động cơ Deutz Engine Model BF8M1015CP 530 558 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 620 Động cơ Deutz Engine Model 12V1600G10F 620 660 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 660 Động cơ Deutz Engine Model 12V1600G20F 660 720 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 800 Động cơ Deutz Engine Model 12V2000G65 800 880 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 920 Động cơ Deutz Engine Model 16V2000G25 920 1000 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 1050 Động cơ Deutz Engine Model 16V2000G65 1050 1150 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện DPS 1150 Động cơ Deutz Engine Model 18V2000G65 1150 1250 230/400 50

PHỤ TÙNG MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỘNG CƠ DEUTZ LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  • PHỤ TÙNG ĐỘNG CƠ MÁY PHÁT ĐIỆN VINPOWER - ĐỘNG CƠ DEUTZ

Model Genset Engine model Power( KVA ) Voltage Freq
Prime Standby ( V ) ( Hz)
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-15DE Động cơ Deutz Engine Model  F2M2011 13 15 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-22DE Động cơ Deutz Engine Model  F3M2011 20 22 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-33DE Động cơ Deutz Engine Model  F4M2011 30 33 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-44DE Động cơ Deutz Engine Model  BF4M2011 40 44 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-66DE Động cơ Deutz Engine Model  BF4M2011C 60 66 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-77DE Động cơ Deutz Engine Model  BF4M2012C 70 77 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-82DE Động cơ Deutz Engine Model  BF4M2012C 75 82 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-110DE Động cơ Deutz Engine Model  BF4M1013EC 100 110 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-145DE Động cơ Deutz Engine Model  BF4M1013FC 130 145 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-165DE Động cơ Deutz Engine Model  BF6M1013EC 150 165 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-175DE Động cơ Deutz Engine Model  BF6M1013EC 160 175 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-200DE Động cơ Deutz Engine Model  BF6M1013FC 180 200 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-220DE Động cơ Deutz Engine Model  BF6M1013FC 200 220 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-275DE Động cơ Deutz Engine Model  TCD2013L6 4V 250 275 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-330DE Động cơ Deutz Engine Model  BF6M1015C 350 385 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-385DE Động cơ Deutz Engine Model  BF6M1015C 360 400 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-385DE Động cơ Deutz Engine Model  BF6M1015CP 380 418 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-440DE Động cơ Deutz Engine Model  BF8M1015C 400 400 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-500DE Động cơ Deutz Engine Model  BF8M1015C 450 500 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-520DE Động cơ Deutz Engine Model  BF8M1015C 470 520 230/400 50
Phụ tùng động cơ máy phát điện  VIN-520DE Động cơ Deutz Engine Model  BF8M1015CP 500 550 230/400 50
  • PHỤ TÙNG ĐỘNG CƠ MÁY PHÁT ĐIỆN TLPOWER - ĐỘNG CƠ DEUTZ

Phụ tùng động cơ máy phát điện TLPOWER TD550-S (Động cơ Deutz BF8M1015CP G3)
Phụ tùng động cơ máy phát điện TLPOWER TD500-S (Động cơ Deutz BF8M1015C G2)
Phụ tùng động cơ máy phát điện TLPOWER TD450-S (Động cơ Deutz BF8M1015C G1)
Phụ tùng động cơ máy phát điện TLPOWER TD385-S (Động cơ Deutz BF6M1015C G2)
Phụ tùng động cơ máy phát điện TLPOWER TD350-S (Động cơ Deutz BF6M1015C G1)
Phụ tùng động cơ máy phát điện TLPOWER TD275-S (Động cơ Deutz TCD2013L6 4V)
Phụ tùng động cơ máy phát điện TLPOWER TD220-S (Động cơ Deutz BF6M1013FC G3)
Phụ tùng động cơ máy phát điện TLPOWER TD200-S (Động cơ Deutz BF6M1013FC G2)
Phụ tùng động cơ máy phát điện TLPOWER TD165-S (Động cơ Deutz BF6M1013EC)
Phụ tùng động cơ máy phát điện TLPOWER TD143-S (Động cơ Deutz BF4M1013FC)
Phụ tùng động cơ máy phát điện TLPOWER TD115-S (Động cơ Deutz BF4M1013EC)
Phụ tùng động cơ máy phát điện TLPOWER TD82-S (Động cơ Deutz BF4M2012C)
Phụ tùng động cơ máy phát điện TLPOWER TD66-S (Động cơ Deutz BF4M2011C)
Phụ tùng động cơ máy phát điện TLPOWER TD44-S (Động cơ Deutz BF4M2011)
Phụ tùng động cơ máy phát điện TLPOWER TD33-S (Động cơ Deutz F4M2011)
Phụ tùng động cơ máy phát điện TLPOWER TD22-S (Động cơ Deutz F3M2011)
Phụ tùng động cơ máy phát điện TLPOWER TD15-S (Động cơ Deutz F2M2011)

Tam Sơn cung cấp các loại Lọc nhớt, Lọc gió, Lọc tách nước, Lọc tách dầu cho toàn bộ máy phát điện Deutz sau:

Lọc Mann Filter dùng cho máy phát điện Deutz, 

Lọc Donaldson Filter dùng cho máy phát điện Deutz,

Lọc Fleetguard Filter dùng cho máy phát điện Deutz,

Lọc Sotras Filter dùng cho máy phát điện Deutz,

Lọc Sakura Filter dùng cho máy phát điện Deutz,

Lọc Racor Filter dùng cho máy phát điện Deutz,

Lọc Wix Filter dùng cho máy phát điện Deutz, 

Lọc Hydac Filter dùng cho máy phát điện Deutz

-----------------

Hàng chính hãng chất lượng cao, giao hàng nhanh. 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ KỸ THUẬT TAM SƠN

Địa chỉ: Chân cầu Nhật Tân, Hà Nội

Tel: 0913397598/0978397598

Email: info@tamson.net.vn

Website: www.tamson.net.vn

Sản phẩm cùng loại
Có sẵn động cơ DEUTZ 914
Có sẵn động cơ DEUTZ 513
^ Về đầu trang