Tin tức sự kiện

Nhiên liệu hữu cơ cho động cơ DEUTZ

Nhiên liệu hữu cơ cho động cơ DEUTZ
Nhiên liệu hữu cơ cho động cơ DEUTZ. Một bước quan trọng hướng tới việc giảm lượng khí thải carbon dioxide là việc thay thế nhiên liệu dầu với nhiên liệu sinh học. Nhiên liệu từ năng lượng tái tạo, sản xuất bền vững tài nguyên sinh học cho phép một chu kỳ CO2 hầu như khép kín.

Một bước quan trọng hướng tới việc giảm lượng khí thải carbon dioxide là việc thay thế nhiên liệu dầu với nhiên liệu sinh học. Nhiên liệu từ năng lượng tái tạo, sản xuất bền vững tài nguyên sinh học cho phép một chu kỳ CO2 hầu như khép kín.


Trong Nghị định thư Kyoto (1997) các nước công nghiệp trong cộng đồng Liên Hợp Quốc của các quốc gia tham gia vào một cam kết ràng buộc pháp lý để giảm phát thải khí nhà kính vào năm 2012 bởi ít nhất năm phần trăm so với mức của năm 1990. Ngoài ra, Chỉ thị Châu Âu sự hỗ trợ của năng lượng tái tạo 2009/28 / EC và các chỉ thị chất lượng nhiên liệu 98/70 / EC quy định rằng tất cả các nhiên liệu cho các ngành giao thông phải có một tỷ lệ đáng kể của nhiên liệu sinh học. Ủy ban châu Âu đang theo đuổi mục đích của việc thay thế 10% nhiên liệu thông thường được sử dụng trên khắp Châu Âu với các loại nhiên liệu sinh hóa vào năm 2020. Các khía cạnh quan trọng ở đây là một năng lượng tích cực và cân bằng sinh thái, mức độ hiệu quả cao nhất có thể trên một đơn vị sử dụng đất và bền vững sản xuất, cũng như khả năng làm giảm CO2 tối thiểu. Các lợi ích về thuế quốc gia thúc đẩy sự tăng trưởng trong nhu cầu về nhiên liệu sinh học ở Liên minh châu Âu. Tại Đức, Châu Âu, mà còn ở nhiều quốc gia ngoài châu Âu khác như Mỹ, Mexico, Brazil, Argentina, Malaysia và Indonesia, bio-diesel hiện đang được sử dụng như là các động cơ diesel hỗn hợp nhiên liệu / dầu diesel sinh học chính, nhưng một phần cũng như nhiên liệu tinh khiết. Ngoài ra, cũng có thị trường cho các loại nhiên liệu dầu thực vật sản xuất bền vững.

Tất nhiên tất cả các động cơ DEUTZ được phê duyệt cho các hỗn hợp nhiên liệu diesel / bio-diesel theo EN 590 (lên đến 7%) và ASTM D 975 (lên đến 5%) cho phép sử dụng ở châu Âu và Hoa Kỳ. Hơn nữa, cũng có một số lượng lớn các phê duyệt đối với các tỷ lệ hỗn hợp cao hơn bio-diesel và nhiên liệu tinh khiết theo EN 14214. Cùng với sự phát triển của nhiên liệu tự nhiên, DEUTZ  Engine® như là động cơ diesel loạt công nghiệp đầu tiên có thể được độc quyền khai thác với 100% dầu hạt cải dầu, DEUTZ được nhấn mạnh vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực nhiên liệu hữu cơ và do đó hỗ trợ trực tiếp tiếp thị và bán hàng của nhiên liệu sinh học để góp phần hướng tới việc thay thế ngày càng tăng của các loại nhiên liệu hóa thạch bằng các nhiên liệu tái sinh trong tương lai, cũng như trong việc giảm hiệu ứng nhà kính.

Có sẵn động cơ DEUTZ 914
Có sẵn động cơ DEUTZ 513
^ Về đầu trang