Tin tức sự kiện

Phụ tùng động cơ Detroit Diesel

Phụ tùng động cơ Detroit Diesel
Detroit Diesel sản xuất động cơ mới và tái sản xuất-cho series nổi tiếng 53, 60, 71, 92, 149, và động cơ 8.2L

Cần hỗ trợ?

Nếu bạn cần giúp đỡ về động cơ Detroit Diesel của bạn, xin vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin bạn về những phần bạn cần nhân viên của chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời yêu cầu của bạn.

Bạn cũng có thể gọi cho chúng tôi qua số 0913.397.598 để hỏi về giá cả hiện tại và sẵn có của các sản phẩm của chúng tôi.

 

Phụ tùng Detroit Diesel

Aftercooler

      92      
 

Blower

53 IL 71 V71 92 149    

Blower Installation Kit

53 IL 71 V71 92 149    

Blower Repair Kit

53 IL 71 V71 92 149    
 

Camshaft & Bearing

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Connecting Rod

53 IL 71 V71 92 149   60

Connecting Rod Bearings

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Crankshaft

53 IL 71 V71 92 149   60

Crankshaft Bearings and Seals

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Cylinder Head

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Cylinder Head Gasket Set

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Cylinder Kit

53 IL 71 V71 92 149   60

Engines

53 IL 71 V71 92 149    

Exhaust Manifold & Gasket

53 IL 71 V71 92   8.2L 60

Filter, Fuel

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Filter, Oil

53   V71 92 149 8.2L 60

Fuel Injector

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Fuel Injector Timing Tool

53 IL 71 V71 92      

Fuel Line

53 IL 71 V71 92 149    

Fuel Pump & Repair Kit

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Governor

53 IL 71 V71 92 149    

Heat Exchanger

53 IL 71 V71 92 149    

Intercooler

  IL 71 V71   149    

Liner and Liner Kit

53 IL 71 V71 92 149   60

Manual, Parts & Service

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Oil Cooler

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Oil Pan Gasket

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Oil Pump

53 IL 71 V71 92 149   60

Overhaul Gasket Set

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Overhaul Kit

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Piston Kit

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Piston Ring Set

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Sender & Switch

53 IL 71 V71 92 149   60

Solenoid

53 IL 71 V71 92 149 8.2L  

Thermostat

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Turbocharger

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Valve Cover Component

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Valve Train Component

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Vibration Damper

  IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Water Pump, Fresh

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Water Pump, Raw

53 IL 71 V71 92 149 8.2L 60

Water Pump, Repair Kit

53 IL 71 V71 92   8.2L  

 

Có sẵn động cơ DEUTZ 914
Có sẵn động cơ DEUTZ 513
^ Về đầu trang